FORMACIÓ

Des de CoEsport refermem que contínuament hi ha d’haver un procés d’ensenyament-aprenentatge en la persona o organització per tal que els coneixements ja adquirits es vagin actualitzant amb els nous que es van aprenent i es pugui conformar una realitat esportiva més precisa i d’acord als contextos actuals.

  • A l’apartat d’Agenda s’hi troba tota la informació i calendarització tan de les accions formatives que oferim o participem nosaltres com d’aquelles que creiem d’interès.