Metodologia

 Conjuntament amb l’organització, tracem els objectius a assolir en els projectes.

Fases projecte_cat

1. Transformar la idea en projecte: Valorem nous models organitzatius.

2. Organitzar el projecte: Facilitar les eines i metodologies que permetin assolir el repte (persones i recursos).

3. Fer creure en el projecte: Entusiasmar i alinear a l’equip humà: esportistes, direcció i comandaments intermedis.

4. Donar rendiment al projecte: Crear un equip de treball, professional i cohesionat al servei de l’organització i de l’esportista.

CoEsport segueix el principi PIA (Proximitat – Individualització – Adaptabilitat) a cada una de les seves fases per elaborar els projectes.