Cultura organitzativa

Missió

 • Afavorir la qualitat de vida i esportiva de les Gràfica ascendentorganitzacions.
 • Optimitzar els serveis que presten fent-los viables i rendibles.
 • Alinear les persones creant equips de treball professionals i cohesionats.
 • Aplicar metodologies innovadores i adaptades a les necessitats.

Visió

 • Ser una empresa pionera en la implantació de projectes tècnics i de gestió.Bombetes-idees
 • Créixer paral·lelament a la globalitat esportiva canviant amb innovació i professionalitat.
 • Consolidar un equip de persones competents en diferents àmbits per assolir objectius comuns.

Valors

 • “Entenem la globalitat de l’esport”. Valors esportius com a referent vital.Treball en equip
 • “El treball en equip, la millor escola de les relacions”. Compromís i solidaritat amb l’equip.
 • “La distància entre el voler és poder s’escurça amb la dedicació i l’entrenament”. Cultura de l’esforç.
 • “Treballem amb la realitat esportiva”. Aplicar el sentit comú.
 • “Sabem transmetre i implicar el que ens apassiona”. Entusiasme per la feina i l’esport.
 • “Diferenciació i avantatge competitiu aportant valor afegit”. Professionalitat i innovació tecnològica.