Selecció de Persones i HeadHunting

Identifiquem el millor talent per a la seva organització.

HeadHunting

 

Col·laborem amb la institució per a definir el perfil del candidat segons el lloc de treball, la cultura, els valors i l’estratègia d’aquesta organització. Busquem els candidats entre gent d’èxit i els acompanyem en la seva adaptació dins l’organització.

Alhora de valorar el millor candidat tenim en compte tant la vessant tècnica com la humana, sempre girant al voltant de les habilitats, coneixements i actituds de la persona.

Fases del HeadHunting

1. Estudi – Coneixem l’organització

Abans de començar la cerca, volem conèixer a fons l’organització, tot estudiant els seus objectius, visió, missió, funcionament i cultura organitzativa.

2. Anàlisi – Creem el Perfil del candidat

Conjuntament amb l’organització, tracem el perfil del candidat i definim el contingut del lloc de treball.

Habilitats, coneixements, actituds3. Cerquem i contactem amb el candidat

Investigació, recerca i contacte dels candidats.

– Recerca de candidats entre professionals d’èxit i resultats contrastats.

– Contacte i entrevista amb el candidat.

4. Implantació – Escollim el millor candidat

Presentem l’informe de 3 candidats perquè facin una última entrevista amb l’organització.

5. Seguiment – Acompanyem al candidat

Cooperem al costat del candidat per ajudar-lo i garantir la seva correcta adaptació i funcionament dins l’organització.

* Garantia d’un any. Si el candidat abandonés o estigués obligat a abandonar l’empresa, CoEsport buscaria un altre candidat sense cost addicional.